Mount Power urop okolicznościowy przepis

eko-kielpin

Temat: Dni wolne z tytułu urodzenia dziecka (2 dni)
2 dni z tyt urodzenia dziecka - czyli urlop okolicznościowy przysługuje rodzicowi(matce/ojcu) ze względu na okoliczność !
Ale:
- matka rodząc dziecko wykorzystuje 5,5 mny urlop macierzyński - więc nie ma możliwości skorzystania z urlopu okolicznościowego, bo wg mnie po pół roku nie można mówić o okoliczności. Dlatego z tego uprawnienia korzysta na ogół ojciec.
Jednak spotykam się z osobami, które udzielają tego urlopu matce nawet po pól roku. A to dlatego, ze to sprawa pracodawcy! to jego koszt. PIP nie czepia się, gdyż jest to korzystne dla pracownika.
Niestety często przepisy kadrowe nie są jasne, a kadrowcy, pracodawcy różnie interpretują słowo "okoliczność"
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=72221Temat: Matury... ( i dalsze papióry ;] )

tylko samozatrudnienie! a do tego papierów nie trzeba. ja sobie np. nie wyobrażam jakobym mial pracować u kogoś. tylko i wyłącznie włąsny biznes - mam wakacje kiedy mi się podoba, a jak rpacuję po noach, to sobie moge za to kupić samochód.
Uważam, że tendencja do samozatrudnienia, to objaw chorego państwa. Państwa, w którym źle napisane prawo + liberalizm powodują ciągłe szukanie legalnego oszukiwania państwa. Jak zapłacić mniejszy zus, mniejsze podatki itd. Powoduje to tylko jeden skutek. W państwie jest coraz gorzej, a standard wymagań płacowych naturalną tendencją rynkową jest obniżany. Przejście na samozatrudnie powoduje wiele niekorzystnych skutków:
- sprawy sporne są rozstrzygane przez sąd cywilny, a nie sąd pracy. (wygrywa "silniejszy" nawet w przypadkach ewidentnych - znam przykłady)
- Podmiot gospodarczy jest kontrolowany przez różne urzędy (nie wiem, czy to takie fajne mieć kilka razy do roku obcych kręcących się po domu)
- Niskie składki ubezpieczeniowe = niska emerytura. (Tutaj akurat osobiście uważam, że i tak będzie niska)
- Przy podatku liniowym brak znacznej ilości odliczeń i brak możliwości rozliczania ze współmałżonkiem
- Niskie wpływy do budżetu, co stawia pod znakiem zapytania normalne funkcjonowanie państwa. Skutki w wielu płaszczyznach.
- Urlop bezpłatny (a jest trochę tych dni w ciągu roku, jeśli doliczyć okolicznościowe).
- Brak chorobowego za chorobę trwającą krócej niż 30 dni.
- Brak odprawy.
- Brak okresu wypowiedzenia.
- Brak stabilności.
- Dodatkowa zadyma papierami, terminami oddawania tych papierów, studiowaniem przepisów itd.
Źródło: antidotum.org/index.php?showtopic=977


Temat: Kącik Pierwszej Pomocy
monika3554, skoro jesteś zatrudniona na pół etatu, to jeśli chodzi o urlop wypoczynkowy, to przelicza Ci się go na godziny, czyli jeśli normalnie przysługiwałoby Ci 26 dni, twój urlop oblicza się dzieląc 26 dni urlopu przez 2 a potem mnożąc przez 8 godzin. Daje to 104 godziny urlopu (czyli "twoje" 26 dni) i tyle Ci przysługuje (jeśli masz 20 dni urlopu, to na pół etatu przysługuje ci 80 godzin urlopu, czyli "twoje" 20 dni). A co do urlopu okolicznościowego - CO ZA BZDURA, że ci nie przysługuje!!! Przysługuje ci jak najbardziej, w wymiarze Twoich 2 dni. Urlopu okolicznościowego nie przelicza się na godziny, więc jeśli ktoś by pracował po 4, 6, 8, 12 godzin dziennie - i tak należą mu się "jego" 2 dni! Niech sobie twoja pani dyrektor poczyta art. 130 § 3 Kodeksu pracy i § 16 ust. 1 w związku z § 15 pkt 1 rozporządzenia MPiPS z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. nr 60, poz. 281).

Czasami mnie przeraża, jak to pracodawcy sobie sami interpretują przepisy...
Źródło: abcslubu.nazwa.pl/forum/viewtopic.php?t=3874


Temat: Urlop okolicznościowy w związku ze ślubem
Ogólnie w Pl mamy system pracy 40 h ( 5 dni), może być to pon-piątek, wtorek-sobota. Ale "nie można" pracować pon-sobota, tzn za sobotę powinien przysługiwać dzień wolny na tygodniu. I moim zdaniem sobota nie powinna być wliczana do urlopu. Nie wiem jak to jest wliczane u Ciebie w pracy? Czy masz za sobotę nadgodziny, dzień wolny, czy poprostu kasę? Urlop okolicznościowy na ślub jest w wymiarze właśnie 2 dni, po przedstawieniu aktu małżeństwa. Myślę że strasznie nie zamotałam.

Może uda mi się poszukać artykuł/przepis.
Źródło: forumslubne.az.pl/viewtopic.php?t=2329


Temat: Wojsko

Urlop nieuwarunkowany - na prośbę studenta, który zaliczył co najmniej drugi rok studiów i wcześniej nie powtarzał roku studiów. Prośba powinna być złożona przed okresem, na który planowany jest urlop. Urlopu tego można udzielić jedynie raz w okresie studiów.

Urlop zdrowotny - na prośbę studenta złożoną nie później niż w ciągu 1 miesiąca od zaistnienia przyczyny urlopu i przed końcem zajęć semestru poprzedzającego rejestrację; urlopu zdrowotnego udziela się jedynie na podstawie orzeczenia uprawnionej komisji lekarskiej.

Urlop losowy - może być przyznawany w razie wystąpienia ważnych, udokumentowanych okoliczności losowych, które przez dłuższy czas uniemożliwiają studentowi uczestnictwo w zajęciach.

Student może uzyskać urlopu zdrowotny lub okolicznościowy, przy czym studentowi I roku przyznawany jest tylko urlop zdrowotny. Dopuszczalny czas studiów ulega w tym przypadku wydłużeniu o czas przebywania na urlopie. Student przebywający na urlopie może uzyskać zgodę na zaliczanie przedmiotów awansem. Za okres urlopu nie wnosi opłaty, chyba że w tym czasie brał udział w zajęciach, zaliczał i przystępował do egzaminów. W trakcie urlopu zdrowotnego dziekan może dopuścić studenta do niektórych zajęć, egzaminów i zaliczeń jedynie za zgodą lekarza. Po urlopie zdrowotnym student zobowiązany jest przedłożyć w dziekanacie zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym kontynuowanie nauki. W okresie urlopu student zachowuje uprawnienia studenckie. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli student spełnia warunki określone w odrębnych przepisach, może otrzymać świadczenia materialne.

Pogrubiony fragment mówi chyba wszystko. Na urlopie jesteś cały czas studentem, a skoro nim jesteś to do woja Cię nie wezmą.
Źródło: forum-muzyczne.net/index.php?showtopic=42736


Temat: Najczęściej zadawane pytania
1. Czy jest określona górna granica wieku, która uniemożliwia powołanie do korpusu szeregowych zawodowych?
Nie ma takiej granicy. Praktycznie każdy może zostać szeregowym zawodowym. Z praktyki wiem, iż w trakcie weryfikacji osoby powyżej (powiedzmy) 35 roku życia, dowódcy jednostek wojskowych chcą bardziej szczegółowo zapoznać się z dotychczasowymi świadectwami pracy kandydata.

2. Jakie wykształcenie musi posiadać kandydat? Czy wykształcenie podstawowe wystarcza?
Konieczne jest co najmniej ukończenie gimnazjum. Wykształcenie podstawowe, w myśl obowiązujących przepisów jest niewystarczające. W trakcie kompletowanie dokumentów na WKU, kandydat jest zobowiązany do przedstawienia świadectw ukończonych szkół. Niejasna dokumentacja kandydata jest weryfikowana w kuratorium…

3. Czy bycie szeregowym zawodowym niesie za sobą obowiązek wyjazdu na misje pokojowe?
Nie można nikogo zmusić do wyjazdu, niezależnie od stopnia.

4. Czy nieuregulowany stosunek do służby wojskowej dyskwalifikuje kandydata?
Tak. Stosunek do służby wojskowej musi być uregulowany - kandydat musi mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową w pełnym wymiarze.

5. Czy po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych do rezerwy, można być ponownie powołanym do służby w innej jednostce?
Tak.

6. Jakie są sposoby na znalezienie wolnego stanowiska dla szeregowego zawodowego?
- baza wolnych stanowisk w wku
- bezpośrednio w jednostce wojskowej - do komórki personalnej
- bezpośrednio po służbie zasadniczej w tej samej jednostce

7. Jaka jest wysokość uposażenia szeregowego zawodowego?
2200 brutto - 1600 zl netto (na rękę).

8. Urlopy szeregowego zawodowego…
Z każdym rozpoczętym rokiem kalendarzowym 26 dni urlopu. (przed rozpoczętym rokiem kalendarzowym 2 dni za każdy miesiąc) + max 10 dni urlopu nagrodowego (urlop nieobowiązkowy, uznaniowy); urlop okolicznościowy - 3-7 dni.

9. Co jeśli byłem karany?
Osoba, która jest w trakcie wykonywania kary nie może być powołana - w trakcie rekrutacji należy pokazać wyciąg z rejestru KRK (krajowy rejestr kar) - tzw. zaświadczenie o niekaralności.
Źródło: testsuperarmy.fora.pl/a/a,119.html


Temat: Kobiety do woja!
I jeszcze z FAQ na stronie MON:

12. Jak wyglądają obecnie możliwości służby wojskowej kobiet w Siłach Zbrojnych RP?

Kobiety czynnie służą w Siłach Zbrojnych RP. Jest kilka dróg wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego. Można zdawać do 5-letniej Wyższej Szkoły Oficerskiej po maturze lub ukończywszy studia cywilne zdać egzaminy do rocznego Studium Oficerskiego Wyższej Szkoły Wojsk Lądowych we Wrocławiu (www.wso.wroc.pl). Można też zgłosić się do WKU właściwej dla miejsca zamieszkania i zapytać o aktualne zapotrzebowanie sił zbrojnych. Ustawa pragmatyczna, która obowiązuje od 1 lipca 2004 r., daje kobietom prawo do obejmowania stanowisk we wszystkich korpusach osobowych: szeregowych zawodowych, podoficerskim i oficerskim. Nie ma także ograniczeń co do specjalności. Kobiety nie odbywają służby zasadniczej, natomiast mają prawo ubiegać się o służbę w wojsku w systemie ochotniczym. Wprowadzenie ochotniczego szkolenia wojskowego dla studentów stanowi znaczące ułatwienie w kontakcie kobiet z wojskiem i daje im większe szanse na obejmowanie w nim stanowisk. Część kobiet podlega powszechnemu obowiązkowi obrony. Dotyczy to niektórych grup zawodowych, głównie personelu medycznego (podstawa prawna zawarta jest w odrębnej ustawie). Wynika to z potrzeb Sił Zbrojnych w przygotowaniu rezerw osobowych na wypadek konfliktu zbrojnego. Sposób powoływania do służby, jej przebieg, kryteria wyznaczania na kolejne stopnie wojskowe oraz uposażenie są jednakowe dla kobiet i mężczyzn. Różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn dotyczą: a) odmiennych wymagań kwalifikacyjnych przy ocenie sprawności fizycznej, zarówno w czasie egzaminów do uczelni wojskowych jak i później, w służbie zawodowej,b) w służbie kandydackiej - kobietom, które są w ciąży przysługuje urlop na czas ciąży i po urodzeniu, w wymiarze do jednego roku (art. 134 ust. 2-3),c) kobietom w służbie zawodowej przysługuje urlop macierzyński na zasadach przewidzianych w Prawie Pracy, urlop taki nie przysługuje mężczyźnie -żołnierzowi (art. 65 ustawy pragmatycznej),d) ustawa nie przewiduje wprawdzie urlopu wychowawczego, lecz w razie konieczności sprawowania osobistej opieki nad członkiem rodziny przysługuje kobiecie i mężczyźnie - żołnierzom do 50 dni zwolnienia od zajęć służbowych i do 10 miesięcy płatnego urlopu okolicznościowego w ciągu roku (art. 62, ust. 11-13 ustawy pragmatycznej). Jest to rozwiązanie korzystniejsze niż obowiązujące do lipca 2004 r. przepisy Prawa Pracy, umożliwiające urlop wychowawczy dla kobiet - żołnierzy, lecz był to w praktyce okres bez możliwości otrzymywania wynagrodzenia (zasiłek wychowawczy przysługujący w zależności od dochodów). Reprezentacją kobiet w kontaktach krajowych i międzynarodowych oraz organem doradczym kierownictwa resortu obrony narodowej w sprawach dotyczących zawodowej służby kobiet jest Rada ds. Kobiet. Powołana została przez Podsekretarza Stanu ds. Społecznych i Parlamentarnych Decyzją nr 22 z dnia 25 listopada 1999r. w sprawie utworzenia Rady ds. Kobiet w SZ RP. Rada ds. Kobiet w Siłach Zbrojnych RPPrzewodniczący Rady: kmdr por. Bożena Szubińskatel. (0-22) 684-55-46; 0-604-722-296fax (0-22) 684-58-50e-mail: zwsz@wp.mil.pl Podstawy prawne ochotniczej służby wojskowej kobiet zawiera ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (ustawa pragmatyczna) oraz akty wykonawcze do ustawy.

Źródło: studia.ps/forum/viewtopic.php?t=2326


Temat: Urlop okolicznościowy w związku ze ślubem
Urlop okolicznościowy

Przepisy zobowiązują pracodawcę do zwolnienia pracownika z pracy, aby mógł on uczestniczyć w najważniejszych wydarzeniach rodzinnych, stawić się na wezwanie sądu albo prokuratury czy brać udział w uroczystościach religijnych.

Sytuacje, kiedy pracodawca musi dać pracownikowi wolne, wymienia m.in. rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. nr 60, poz. 281). Zgodnie z nim pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika od pracy w związku ze: ślubem pracownika lub ślubem jego dziecka, urodzeniem się dziecka pracownika, a także w związku ze śmiercią i pogrzebem: małżonka, dziecka, ojca, matki, ojczyma, macochy, siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka pracownika oraz innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

WAŻNE

Zwolnienia ze względu na ważne wydarzenia rodzinne pracodawca nie może udzielić pracownikowi z własnej inicjatywy. Pracownik musi się sam zwrócić o udzielenie urlopu okolicznościowego.

Bardzo istotny jest termin, w jakim pracownik może skorzystać z prawa do urlopu okolicznościowego. W zasadzie to pracownik decyduje, kiedy chce skorzystać z takiego urlopu. Nie jest powiedziane, że musi on go wykorzystać, np. w dniu ślubu czy innego ważnego wydarzenia rodzinnego wymienionego w rozporządzeniu. Oczywiście najczęściej urlop okolicznościowy jest wykorzystywany w dniu pogrzebu czy narodzin dziecka ale często pracownik potrzebuje czasu na załatwienie formalności w urzędach i załatwienie innych spraw natury organizacyjnej. Dlatego nie zawsze urlop musi być wykorzystany w dniu uroczystości.

Trzeba udokumentować

W niewielkich firmach, gdzie pracownicy "wiedzą o sobie wszystko", często pracodawca nie wymaga dokumentów potwierdzających zaistnienie okoliczności uprawniających do urlopu okolicznościowego, takich jak świadectwo urodzenia dziecka czy akt zgonu. Może się jednak zdarzyć, że kadry poproszą o taki dokument i pracownik powinien go dostarczyć.

Zwolnienie na pogrzeb innych bliskich osób, np. szwagra, bratowej, nie przysługuje. Pracownik nie może w związku z ich śmiercią domagać się zwolnienia od pracy. W takiej sytuacji, by uczestniczyć w pogrzebie bliskiej osoby, o której nie mówią przepisy, powinien poprosić pracodawcę o urlop wypoczynkowy.

Zwolnienie od pracy w związku z ważnymi okolicznościami z życia rodziny może trwać jeden bądź dwa dni. Wszystko zależy od tego, z kim związane są okoliczności dające prawo do urlopu okolicznościowego. Zasada jest prosta - im bliższa osoba, tym dłuższe zwolnienie.

Zwolnienie od pracy w związki z ważnymi okolicznościami rodzinnymi jest płatne. Pracownik za jego czas otrzymuje wynagrodzenie liczone według zasad określonych w przepisach określających zasady obliczenia tzw. wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

źródło: eGospodarka.pl

Jestem ciekawa czy korzystaliście z takiego urlopu z okazji ślubu?
I jak to wygląda w praktyce
Źródło: forumslubne.az.pl/viewtopic.php?t=2329


Temat: urlop ojcowski dla mundurowych
a oto co znalazłem na ten temat dzisiaj w necie , może to przekona strażaków że urlop ojcowski to się należy jak psu zupa.


Urlop ojcowski, dodatkowy macierzyński i 2 dni na opiekę w 2010 r.
Czy 7 dni urlopu ojcowskiego w 2010 r. należy wziąć jeden po drugim, czy można je dzielić? Czy oprócz tych 7 dni przysługują na jednego z rodziców dodatkowo 2 dni opiekuńcze? Czy jeżeli matka dziecka jest zatrudniona na umowę o dzieło, ojciec może wziąć urlop macierzyński lub ojcowski? A jeśli pracownica urodziła dziecko pod koniec 2009 r. i w 2010 r. przebywa na urlopie macierzyńskim, to czy również ma prawo do złożenia wniosku o udzielenie nowo przyjętych dwóch tygodni urlopu macierzyńskiego?

Kodeks pracy 2010
Zmiany w prawie pracy, nowości
porady ekspertów, interpretacje
www.personelodadoz.pl

Urlop ojcowski jest samodzielnym urlopem przysługującym pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko do ukończenia przez nie 12. miesiąca życia. Jedynym warunkiem uzyskania prawa do tego urlopu jest posiadanie przez ojca statusu pracownika. Ojciec dziecka musi zatem być zatrudniony w ramach stosunku pracy, tj. na podstawie umowy o pracę, mianowania, powołania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę.

Ojciec dziecka ma prawo do urlopu ojcowskiego również wówczas, gdy matka dziecka nie jest zatrudniona w ramach stosunku pracy, lecz prowadzi działalność gospodarczą, świadczy usługi na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub w ogóle nie pracuje. Wystarczy, że 7 dni przed skorzystaniem z prawa do urlopu ojcowskiego ojciec dziecka złoży pracodawcy na piśmie wniosek o udzielenie tego urlopu. Pracownik – ojciec dziecka może skorzystać z urlopu ojcowskiego, ale nie musi. Jeśli jednak złoży wniosek o jego wykorzystanie, pracodawca ma obowiązek urlopu tego udzielić.

Odmienny charakter ma urlop udzielany ojcom na warunkach urlopu macierzyńskiego. Chodzi o tę część urlopu macierzyńskiego, którą po 14 tygodniach od dnia porodu może przekazać ojcu matka dziecka. Ta część urlopu może być przekazana tacie tylko wówczas, jeśli przysługuje mamie. Oznacza to, że zarówno matka dziecka, jak i ojciec dziecka muszą być zatrudnieni w ramach stosunku pracy. Jeżeli więc mama dziecka nie pracuje na podstawie umowy o pracę, mianowania, powołania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę, lecz świadczy usługi na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, prowadzi działalność gospodarczą albo w ogóle nie pracuje, nie przysługuje jej urlop macierzyński. Skoro matce dziecka nie przysługuje urlop macierzyński, nie może ona przekazać swojej części urlopu pracownikowi - ojcu dziecka. Ojciec dziecka może w takim przypadku skorzystać jedynie z jednego tygodnia urlopu ojcowskiego.

Artykuł 182 3 kp wskazuje, że wymiar urlopu ojcowskiego wynosi 2 tygodnie. Jednak ten wymiar urlopu obowiązywać będzie dopiero od 1 stycznia 2012 r. Zgodnie z przepisami przejściowymi urlop ojcowski od 1 stycznia 2010 r. do końca 2011 r. może być udzielany na jeden tydzień. Ponieważ przepis wyraźnie stanowi, że urlop ten przysługuje w wymiarze tygodnia, a nie 7 dni, oznacza to, że urlopu tego nie można dzielić i wykorzystywać w dniach. Wymiar tego urlopu jest taki sam dla pracowników niepełnoetatowych.

Tydzień urlopu ojcowskiego, tak jak i urlopu macierzyńskiego, powinien być udzielany na 7 kolejnych dni kalendarzowych. Nie ma zatem znaczenia czy w tym czasie przypadają święta lub dni wolne udzielone w zamian za święta przypadające w soboty.

Niezależnie od urlopu ojcowskiego nadal ojcom przysługują 2 dni zwolnienia od pracy z tytułu urodzenia dziecka (tzw. urlop okolicznościowy) oraz 2 dni opieki w roku kalendarzowym z tytułu wychowywania co najmniej jednego dziecka w wieku do 14 lat. Te ostatnie 2 dni zwolnienia od pracy przysługują jednak tylko jednemu z rodziców, jeśli oboje są zatrudnieni. Wówczas rodzic, który chce z tych dni skorzystać, składa pracodawcy w tej sprawie wniosek z jednoczesnym oświadczeniem, że drugi rodzic nie korzysta z tego uprawnienia.

Jeżeli matka dziecka nie jest pracownicą, lecz świadczy usługi na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło albo prowadzi własną działalność gospodarczą, wtedy pracownikowi - ojcu dziecka przysługują 2 dni zwolnienia od pracy na opiekę. Te dni wolne przysługują również wówczas, gdy matka dziecka w ogóle nie pracuje lub jest zatrudniona, ale przebywa na urlopie wychowawczym.

Dodatkowy urlop macierzyński przysługuje pracownikom od 1 stycznia 2010 r. Żaden przepis przejściowy nie stanowi, że z urlopu można skorzystać wyłącznie na dziecko urodzone po 1 stycznia 2010 r. Oznacza to, że dodatkowy urlop macierzyński przysługuje również wówczas, gdy dziecko urodziło się w 2009 r. Należy jednak pamiętać, że urlop ten może być wykorzystany jedynie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim (art. 182 1 § 2 kp). Oznacza to, że jeśli pracownica zakończyła urlop macierzyński 31 grudnia 2009 r. lub później (np. w połowie stycznia 2010 r.), może skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, również wówczas, gdy dziecko urodziło się przed 1 stycznia 2010 r.

Podstawa prawna:

art. 180 § 5, art. 182 1 § 2, art. 182 3, art. 188 Kodeksu pracy (kp),
art. 14 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz.U. z 2008 r. nr 237, poz. 1654),
§ 15 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. z 1996 r. nr 60, poz. 281, ze zm.).

Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=565